Aktualności, Ogłoszenia

Dyżury członków Zarządu ROD „Słomin”

K O M U N I K A T
z dnia 6.05.2022 r.
w sprawie dyżurów członków Zarządu ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”, działając na podstawie rozdziału IV
Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz Zarządzenia nr 9 Prezesa PZD z dnia
15.04.2020 r. w sprawie funkcjonowania ogrodów działkowych, informuje, że:

1. W 2022 roku dyżury członków Zarządu będą odbywać się w dniach:
– w miesiącu maju: 21
– w miesiącu czerwcu: 4 i 18
– w miesiącu lipcu: 2, 9, 16, 23 i 30
– w miesiącu sierpniu: 6, 13, 20 i 27
– w miesiącu wrześniu: 10 i 24
w biurze Zarządu w godzinach od 11.00 do 12.00.

2. Proponujmy wykorzystywać do kontaktów i załatwiania sprawy pocztę elektroniczną.
Adres e-mail:
ogrodyslomin@gmail.com

3. Na budynku biura Zarządu ROD powieszona jest skrzynka na listy, do której można
wrzucać informacje, prośby, wnioski itp.

Zarząd ROD „Słomin”