Aktualności, Ogłoszenia

Początek sezonu działkowego 2024

POCZĄTEK SEZONU DZIAŁKOWEGO 2024
ZARZĄD ROD „SŁOMIN” INFORMUJE :

WJAZD NA TEREN ROD „SŁOMIN”
Z dniem 15.03.2024r. będzie można korzystać z bram wjazdowych.

WODA
Z dniem 1.04.2024r. zostanie odkręcony dopływ wody do ujęć, otwarte
zostaną również toalety.

ŚMIETNIK I SKŁADOWISKO ODPADÓW
Z dniem 1.04.2024r zostanie udostępniony śmietnik.
Prosimy o zachowanie porządku, nieskładowanie odpadów poza
wyznaczonym do tego celu miejscem.
Prosimy nie pozostawiać odpadów budowlanych.

TERMIN UDOSTĘPNIENIA KONTENERA NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE PODAMY W ODDZIELNYM KOMUNIKACIE PRZYPOMINAMY, ŻE TEREN OGRODU JEST MONITOROWANY.

Zarząd ROD „Słomin”