ROD „Słomin” – numery kont

Konto do opłat ogrodowych:
43 2130 0004 2001 0487 6694 0001

Konto opłat za energię elektryczną:
16 2130 0004 2001 0487 6694 0002