Strona główna

 

POGODA W NASZYM OGRODZIE

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Zarówno „do” jak i „z” Ogrodu „Słomin” dojedziesz autobusami ZTM:

707
721
728

UWAGA! KOMUNIKATY!

Uwaga, komunikaty

 

K O M U N I K A T
Zarządu ROD „Słomin”
marzec 2024

w sprawie zgłoszenia do Urzędu Gminy Raszyn faktu zainstalowania
na terenie użytkowanej działki bezodpływowego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” zawiadamia o obowiązku powiadomienia Urzędu Gminy Raszyn o zainstalowaniu na użytkowanej działce bezodpływowego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków i sposobu ich użytkowania.
W związku z powyższym użytkownicy tych działek w ROD „Słomin” muszą złożyć do Urzędu Gminy Raszyn druk:
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych /szamb/
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia można otrzymać od gospodarza ogrodu lub
ściągnąć ze strony internetowej gminy: Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Słomin 8.03.2024

Zarząd ROD „Słomin”

 

STRONY POLECANE PRZEZ ROD SŁOMIN


Polski Związek Działkowców
Biuletyn Informacyjny