Strona główna

 

POGODA W NASZYM OGRODZIE

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Zarówno „do” jak i „z” Ogrodu „Słomin” dojedziesz autobusami ZTM:

707
721
728

 

UWAGA! KOMUNIKATY!

Uwaga, komunikaty
K O M U N I K A T
z dnia 20 października 2020
w sprawie korzystaniu z działek naszego ogrodu w okresie
od 1.11.2020 do 31.03.2021 roku Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” informuje, że
z dniem 1 listopada 2020r. do dnia 31 marca 2021r.
zamyka normalną działalność Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Słomin”.
W związku z tym wprowadza następujące ograniczenia:1. Z dniem 31.10. 2020r. zostanie wyłączony dopływ wody
z wodociągu gminnego.2. W okresie od 31.10.2020r. do 31.03.2021r. brama i furtka
od strony Słomina oraz furtka od strony szkoły
zostaną zamknięte na dodatkowe kłódki.Wejście i wjazd będą możliwe codziennie tylko przy budynku
Biura Zarządu od strony ul. Wierzbowej. Wjazd od świtu do zmierzchu tylko w szczególnych przypadkach (przywóz, wywóz ciężkich materiałów, sprzętu i rzeczy działkowców itp.), po uprzednim powiadomieniu gospodarza ogrodu
tel. 506 516 429.
Gospodarz przebywa w ogrodzie 24 godziny na dobę.3. W okresie od 31.10.2020r. do 31.03.2021r.
składowisko odpadów i śmietnik będą
zamknięte.

Zarząd ROD „Słomin”

______________________________________

K O M U N I K A T

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną
w 2020 roku w ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”, działając
              w oparciu o §78 pkt. 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, ustalił Uchwałą nr 53 Zarządu ROD „Słomin” z dnia 10 września 2020 roku, wysokość opłaty za zużytą energię na rok 2020 w wysokości 0,67 zł za kWh.

Powyższa opłata jest średnią matematyczną, wynikającą z faktur PGE Obrót SA wystawionych naszemu ogrodowi w 2020 roku. Przy wyliczeniu opłaty za 1 kWh pominięto koszty związane z dostawą energii oraz eksploatacją sieci ogólnoogrodowej, które pokrywane są z opłaty ogrodowej przeznaczonej na te cele.

Przypominamy, że opłatę za zużytą energię elektryczną należy dokonać do 31 października 2020 r. Podliczniki zostaną sczytane 30 września, a wysokość opłaty za zużytą energię poszczególnych działek będzie umieszczona na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej.

                                                            Zarząd ROD „Słomin”                                             

STRONY POLECANE PRZEZ ROD SŁOMIN


Polski Związek Działkowców
Biuletyn Informacyjny