Strona główna

 

POGODA W NASZYM OGRODZIE

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Zarówno „do” jak i „z” Ogrodu „Słomin” dojedziesz autobusami ZTM:

707
721
728

UWAGA! KOMUNIKATY!

Uwaga, komunikaty

K O M U N I K A T
w sprawie wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną w okresie
w 2023 roku w ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” działając w
oparciu o § 78 pkt 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
informuje, że w 2023 roku wysokość opłat za zużyta energię
elektryczną wynosi:
do 250 kWh 0,83 zł
powyżej 250 kWh 1,33 zł
Powyższa opłata jest średnią matematyczną wynikającą z faktur PGE
Obrót SA wystawionych naszemu ogrodowi w 2022 i 2023 roku.
Przy wyliczeniu opłaty za 1 kWh pominięto koszty związane z
dostawą energii oraz eksploatacją sieci ogrodowej, które pokrywane
są z opłaty ogrodowej przeznaczonej na te cele.
Określenie wielkości wykorzystania energii elektrycznej do 250 kWh
i powyżej 250 kWh wynika z przepisów ogólnokrajowych
dotyczących ceny energii elektrycznej.
Informujemy również, że opłatę za zużytą energię elektryczną
należy dokonać do 31 lipca 2023r. Podliczniki zostały sczytane 30
czerwca a wysokość opłaty za zużytą energię poszczególnych działek
będzie umieszczona w najbliższych dniach na tablicach
informacyjnych i na stronie internetowej.

Zarząd ROD „Słomin”

____________________

OPŁATY
za użytkowanie działek w ROD „Słomin” w 2023 r.

1. Składka członkowska PZD 6,00 zł od działki
Uchwała Nr 3/XVII/2017 KR PZD z dnia 15 grudnia 2017r.
2. Opłata partycypacyjna 0,12 zł/m²
Zgodnie z §145 ust. 1 i 2 Statutu PZD
3. Opłata na remonty i konserwacje infrastruktury
ogrodowej oraz zarządzanie ogrodem 1,42zł/m²
Uchwała Nr 4/2023 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 22.04.2023r. §144 punkt 3 ust. 1 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 1 Regulaminu ROD
4. Opłata ogrodowa energetyczna 24,00 zł od działki
Uchwała Nr 5/2023 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 22.04.2023r. §144 punkt 3 ust. 2 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 2 Regulaminu ROD
5. Opłata ogrodowa wodna 12,00 zł od działki
Uchwała Nr 6/2023 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 22.04.2023r. §144 punkt 3 ust. 2 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 2 Regulaminu ROD
6. Opłata za wywóz śmieci 217,00 zł od działki
Uchwała Nr 7/2023 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 22.04.2023r. §144 punkt 3 ust. 4 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 4 Regulaminu ROD
7. Opłata na inwestycje 79,00 zł od działki
Uchwała Nr 8/2023 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 22.04.2023r. §64 punkt 8 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 1 Regulaminu ROD

Terminy opłat: jednorazowa za całość do 30 czerwca 2023 r.
lub
I termin 50% opłaty do 30 czerwca 2023 r.
II termin 50% opłaty do 30 września 2023 r.

Na początku maja 2023 zostanie opublikowana tabela opłat dla poszczególnych działek.

Opłaty dokonujemy na konto ROD „Słomin”: Volkswagen Bank, nr
konta 43 2130 0004 2001 0487 6694 0001

Uwaga: ponieważ na drukach przekaz pocztowy, przelew w rubryce „wpłata tytułem” jest niewiele miejsca na wpisy, Zarząd ROD „Słomin” prosi o wpisywanie niżej podanych symboli przy wpłacanych kwotach. I tak:
– składka członkowska – SC,
– opłata ogrodowa – OO,
– opłata partycypacyjna – OP,
– opłata wodna – OW,
– opłata energetyczna – OE,
– opłata na wywóz śmieci – OS,
– opłata na inwestycje – OI.
Pozwoli to księgowości umieszczanie wpłat w odpowiednie kolumny opłat i w związku z tym na zmniejszenie reklamacji z Państwa strony.

Przypominamy, że nieterminowe wpłaty skutkować będą naliczaniem ustawowych odsetek.
W tym roku podobnie jak w poprzednim konsekwentnie będziemy przestrzegać przepisów Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
§ 18 ust.1
”W przypadku nie opłacania opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie”.

Zarząd ROD „Słomin”

   

STRONY POLECANE PRZEZ ROD SŁOMIN


Polski Związek Działkowców
Biuletyn Informacyjny