Strona główna

 

POGODA W NASZYM OGRODZIE

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Zarówno „do” jak i „z” Ogrodu „Słomin” dojedziesz autobusami ZTM:

707
721
728

UWAGA! KOMUNIKATY!

Uwaga, komunikaty
Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd ROD „Słomin” w Słominie zaprasza członków PZD naszego ogrodu na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 15 maja 2022 r. /niedziela/ w hotelu GROMAN sala A I piętro.  Początek obrad – godz. 11.00.

Zgodnie z §56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek
zwyczajny PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może
być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w dniu 30 kwietnia i 1 maja 2022 r.
godz. 12-13 w Biurze Zarządu ROD.

Zarząd ROD „Słomin”

________________________

K O M U N I K A T
z dnia 5 marca 2022 r.

w sprawie wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną w okresie

od 1 stycznia 2022r. do 31 lipca 2022 roku w ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” działając w
oparciu o § 78 pkt 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
ustalił Uchwałą nr 3 Zarządu ROD „Słomin”z dnia 5 marca 2022
roku, wysokość opłaty za zużytą energię na rok 2022 w wysokości
0,70 zł za kWh.

Powyższa opłata jest średnią matematyczną wynikającą z faktur PGE Obrót SA wystawionych naszemu ogrodowi. Przy wyliczeniu opłaty za 1 kWh pominięto koszty związane z dostawą energii oraz eksploatacją sieci ogólnoogrodowej, które pokrywane są z opłaty ogrodowej przeznaczonej na te cele.

Określenie terminu trwania tej kwoty za 1 kWh wynika z przepisów ogólnokrajowych dotyczących zwolnienia z akcyzy niektórych odbiorców do końca lipca 2022r.

Po tym okresie Zarząd podejmie nową decyzję.
Informujemy również, że opłatę za zużytą energię elektryczną należy dokonać do 31 sierpnia 2022r.

Podliczniki zostaną sczytane 31 lipca, a wysokość opłaty za zużytą energię poszczególnych działek będzie umieszczona na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej.

Zarząd ROD „Słomin”                   

STRONY POLECANE PRZEZ ROD SŁOMIN


Polski Związek Działkowców
Biuletyn Informacyjny