Strona główna

POGODA W NASZYM OGRODZIE

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Zarówno „do” jak i „z” Ogrodu „Słomin” dojedziesz autobusami ZTM:

707
721
728

UWAGA! KOMUNIKATY!

Uwaga, komunikaty

KOMUNIKAT

OPŁATYza użytkowanie działek w ROD „Słomin” w 2 018 r.

1. Składka członkowska PZD – 6,00 zł od działki
Uchwała Nr 3/XVII/2017 KR PZD z dnia 15 grudnia 2017r

2. Opłata partycypacyjna – 0,08 zł/m²
Uchwała Nr 2/XVIII/20167KR PZD z dnia15 grudnia 2017r

3. Opłata na inwestycje, remonty i  konserwacjeinfrastruktury ogrodowej – 0,84zł/m²
Uchwała Nr 5//2018 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 21.04.2018r.§144 punkt 3 ust. 1 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 1 Regulaminu ROD

4. Opłata ogrodowa energetyczna – 30,00 zł od działki
Uchwała Nr 5//2018 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 21.04.2018r.§144 punkt 3 ust. 2 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 2 Regulaminu ROD

5. Opłata ogrodowa wodna – 8,00 zł od działki
Uchwała Nr 5//2018 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 21.04.2018r.§144 punkt 3 ust. 2 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 2 Regulaminu ROD

6. Opłata za wywóz śmieci – 79,00 zł od działki
Uchwały Nr 5//2018 i Nr 7/2018 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 21.04.2018r.§144 punkt 3 ust. 4 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 4 Regulaminu ROD

7. Opłata na zarządzanie ogrodu – 120,00 zł od działki
Uchwała Nr 5//2018 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 21.04.2018r.§144 punkt 3 ust. 5 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 5 Regulaminu ROD

Terminy opłat: 30 czerwiec 2018r

Pod koniec kwietnia zostanie opublikowana tabela opłat dla poszczególnych działek.

Opłaty dokonujemy na konto ROD „Słomin” ;Volkswagen Bank Nr konta 43 2130 0004 2001 0487 6694 0001

Uwaga; ponieważ na drukach przekaz pocztowy, przelew w rubryce „wpłata tytułem” jest niewiele miejsca na wpisy; Zarząd Rod „Słomin” prosi o wpisywanie niżej podanych symboli przy wpłacanych kwotach i tak;
– składka członkowska – SC
– opłata na rzecz ogrodu – OO
– opłata partycypacyjna – OP
– opłata wodna – OW
– opłata na wywóz śmieci – OS
– opłata na zarządzanie – OZ

Pozwoli to księgowości umieszczanie wpłat w odpowiednie kolumny opłat i w związku z tym na zmniejszenie reklamacji ze strony Państwa.

Przypominamy, że nieterminowe wpłaty skutkować będą naliczaniem
ustawowych odsetek.

W tym roku podobnie jak w poprzednim konsekwentnie będziemy przestrzegać przepisów Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego;
§ 18 ust.1
”W przypadku nie opłacania opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.”

Zarząd ROD „Słomin”

STRONY POLECANE PRZEZ ROD SŁOMIN


Polski Związek Działkowców
Biuletyn Informacyjny