Strona główna

 

POGODA W NASZYM OGRODZIE

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Zarówno „do” jak i „z” Ogrodu „Słomin” dojedziesz autobusami ZTM:

707
721
728

Życzenia noworoczne

Wszystkim Działkowiczom i ich Rodzinom na nowy, 2020 rok życzymy zdrowia i spokoju. Niech nadchodzące dni przyniosą same dobre wiadomości!

Do siego roku!

Zarząd ROD „Słomin”

UWAGA! KOMUNIKATY!

Uwaga, komunikaty
 

OPŁATY za użytkowanie działek w ROD „Słomin” w 2019r.

1. Składka członkowska PZD 6,00 zł od działki
Uchwała Nr 3/XVII/2017 KR PZD z dnia 15 grudnia 2017r.
2. Opłata partycypacyjna 0,08 zł/m²
Uchwała Nr 2/XVIII/20167KR PZD z dnia 15 grudnia 2017r.
3. Opłata ogrodowa 0,67zł/m²
Uchwała Nr 8/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD „Słomin” z dnia 11.05.2019r. §144 punkt 3 ust. 1 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 1 Regulaminu ROD
4. Opłata ogrodowa energetyczna 16,00 zł od działki
Uchwała Nr 9/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD „Słomin” z dnia 11.05.2019r. §144 punkt 3 ust. 2 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 2 Regulaminu ROD
5. Opłata ogrodowa wodna 10,00 zł od działki
Uchwała Nr 10/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD „Słomin” z dnia 11.05.2019r. §144 punkt 3 ust. 2 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 2 Regulaminu ROD
6. Opłata za wywóz śmieci 134,00 zł od działki
Uchwała Nr 11/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD „Słomin”z dnia 11.05.2019r. §144 punkt 3 ust. 4 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 4 Regulaminu ROD
7. Opłata na zadanie inwestycyjne 138,00 zł od działki
Uchwała Nr 12/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD „Słomin” z dnia 11.05.2019r. §144 punkt 3 ust. 1 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 1 Regulaminu ROD

Terminy opłat: 30 czerwiec 2019r.

Pod koniec maja zostanie opublikowana tabela opłat dla poszczególnych działek.

Opłat dokonujemy na konto ROD „Słomin”, Volkswagen Bank, nr konta 43 2130 0004 2001 0487 6694 0001

Uwaga, ponieważ na drukach przekaz pocztowy czy w przelewach w rubryce „wpłata tytułem” jest niewiele miejsca na wpisy, Zarząd ROD „Słomin” prosi o wpisywanie niżej podanych symboli przy wpłacanych kwotach. I tak:

– składka członkowska – SC,
– opłata na rzecz ogrodu – OO,
– opłata partycypacyjna – OP,
– opłata wodna – OW,
– opłata energetyczna – OE,
– opłata na wywóz śmieci – OS,
– opłata na inwestycje – OI.

Pozwoli to księgowości umieszczanie wpłat w odpowiednie kolumny opłat i w związku z tym na zmniejszenie reklamacji z Państwa strony.

Przypominamy, że nieterminowe wpłaty skutkować będą naliczaniem ustawowych odsetek.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, konsekwentnie będziemy przestrzegać przepisów Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego: § 18 ust.1 W przypadku nie opłacania opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

Zarząd ROD „Słomin”

STRONY POLECANE PRZEZ ROD SŁOMIN


Polski Związek Działkowców
Biuletyn Informacyjny