Strona główna

 

POGODA W NASZYM OGRODZIE

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Zarówno „do” jak i „z” Ogrodu „Słomin” dojedziesz autobusami ZTM:

707
721
728

UWAGA! KOMUNIKATY!

Uwaga, komunikaty
K O M U N I K A T
Zarząd ROD „Słomin” w Słominie informuje,
że w dniu 25 i 26 marca 2023 r. od godz. 12.00 będzie
wydawał piloty i breloki działkowcom naszego ogrodu.Działkowcy którzy nie złożyli wniosków mogą je pobrać od
gospodarza ogrodu oraz ze strony internetowej
www.rodslomin.pl

Zarząd ROD „Słomin”

——

K O M U N I K A T
Zarządu ROD „Słomin”
w sprawie składania wniosków o wydanie pilotów do bram
wjazdowych i breloków do furtek wejściowych w ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” realizując Uchwałę Nr 11/ 2021 Walnego zebrania z dnia 28.08.2021 roku w sprawie inwestycji polegającej na wymianie bram i furtek w naszym ogrodzie, rozpoczyna przyjmowanie wniosków od działkowców o wydanie urządzeń do ich otwierania.

Na każdą działkę przypada jeden pilot do otwierania bram i do trzech breloków do otwierania furtek.

Druki wniosków można otrzymać od gospodarza ogrodu lub ściągnąć ze strony internetowej www.rodslomin.pl

Złożyć je będzie można bezpośrednio na ręce gospodarza ogrodu lub w formie elektronicznej na adres mailowy ogrodyslomin@gmail.com

Przed złożeniem wniosku, za powyższe urządzenia należy wnieść opłatę na konto naszego ogrodu 43 2130 0004 2001 0487 6694 0001 w wysokości:
– pilot do bramy – 100,00 zł
– brelok do furtki – 20,00 zł x zamówiona liczba.

Informujemy również, że wnioski działkowców, którzy zalegają z opłatą ogrodową i opłatą za energię elektryczną, będą rozpatrzone dopiero po ich uregulowaniu.

Wydawanie urządzeń rozpocznie się w połowie marca. O konkretnym terminie Zarząd powiadomi odrębnym komunikatem.

Przed korzystaniem z powyższych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem ich korzystania.

Słomin, 25.02.2023                                                                                 

Zarząd ROD „Słomin”

—-

Zarząd ROD „Słomin” informuje, że od dnia 5 grudnia 2022 roku bramy wjazdowe oraz furtki będą zamknięte na dodatkowe kłódki. Wejście do ogrodu tylko wejściem awaryjnym od strony parkingu. Wjazd do ogrodu będzie możliwy tylko w przypadku niezbędnego przewiezienia ciężkiego ładunku, po wcześniejszym powiadomieniu gospodarza.

Od dnia 19 grudnia do odwołania będzie całkowity zakaz
poruszania się pojazdami w ogrodzie. Wszelkie prace związane z
dostarczeniem ciężkich ładunków proszę zaplanować do tego
terminu.

Zarząd ROD „Słomin”


             

STRONY POLECANE PRZEZ ROD SŁOMIN


Polski Związek Działkowców
Biuletyn Informacyjny