Strona główna

 

POGODA W NASZYM OGRODZIE

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Zarówno „do” jak i „z” Ogrodu „Słomin” dojedziesz autobusami ZTM:

707
721
728

 

UWAGA! KOMUNIKATY!

Uwaga, komunikaty
K O M U N I K A T
z dnia 5.10 2021 r.w sprawie wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną w 2021 roku w ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”, działając w
oparciu o §78 pkt 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego,
ustalił Uchwałą nr 51 Zarządu ROD „Słomin” z dnia 2 października
2021 roku wysokość opłaty za zużytą energię w roku 2021 w
wysokości 0,67 zł za kWh.
Powyższa opłata jest średnią matematyczną wynikającą z faktur PGE
Obrót SA wystawionych naszemu ogrodowi w okresie od 1.10.2020
do 30.09.2021 roku. Przy wyliczeniu opłaty za 1 kWh pominięto
koszty związane z dostawą energii oraz eksploatacją sieci na cele
wspólne, które pokrywane są z opłaty ogrodowej przeznaczonej na te
cele.
Przypominamy, że opłatę za zużytą energię elektryczną należy
dokonać do 31 października 2021r. Podliczniki zostaną sczytane 30
września a wysokość opłaty za zużytą energię poszczególnych działek
będzie umieszczona na tablicach informacyjnych i na stronie
internetowej.

Zarząd ROD „Słomin”

                     

STRONY POLECANE PRZEZ ROD SŁOMIN


Polski Związek Działkowców
Biuletyn Informacyjny