Strona główna

 

POGODA W NASZYM OGRODZIE

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Zarówno „do” jak i „z” Ogrodu „Słomin” dojedziesz autobusami ZTM:

707
721
728

 

UWAGA! KOMUNIKATY!

Uwaga, komunikaty
 

KOMUNIKAT
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek naszego ogrodu w czasie trwania epidemii.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” informuje, że według opinii prawnej KR Polskiego Związku Działkowców tereny ogrodów nie wskazano jako wyłączonych z użytkowania w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. W związku z tym działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach, ale w sposób ograniczony.

Zarząd ROD „Słomin” mając to na uwadze wprowadza:

1. Pobyt na działce ograniczyć wyłącznie, jak tylko to jest możliwe, do swojej działki.
2. Zaleca dotarcie do swojej działki pojazdem mechanicznym.
3. Zakaz pobytu na działkach osób spoza członków rodziny.
4. Obowiązek korzystania z rękawiczek przy otwieraniu bram wjazdowych i furtek.
5. Zakaz korzystania ze wspólnych toalet.
6. Zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z kontenerów na śmieci gdzie „krzyżują” się drogi działkowców.
7. Zakaz korzystania z ogólnodostępnych ujęć wody przeznaczonej do spożycia. Wodę do celów konsumpcyjnych należy przywozić ze sobą.

Wyrażamy nadzieję, że do powyższych zaleceń podejdziecie ze zrozumieniem. Wszyscy powinniśmy dołożyć wszelkich starań w ograniczaniu rozprzestrzeniania się epidemii.

Jednocześnie w związku sytuacją dynamicznie się zmieniającą, prosimy o śledzenie informacji i komunikatów na naszej stronie internetowej, jak również na tablicy ogłoszeń.

Zarząd ROD „Słomin”

 

STRONY POLECANE PRZEZ ROD SŁOMIN


Polski Związek Działkowców
Biuletyn Informacyjny