Aktualności, Ogłoszenia

W A Ż N E
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” informuje, że nasz 
gospodarz, który od 20 marca 2020 r. odbywał kwarantannę, zakończył ją 02 kwietnia 2020 r., bez objawów chorobowych. Wrócił zatem do wykonywania obowiązków gospodarza ogrodu. Cieszymy się z tego faktu i życzymy mu zdrowia.
Jednocześnie, w związku z obecną, dynamicznie się zmieniającą, sytuacją, prosimy o śledzenie informacji i komunikatów publikowanych na tablicy ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

KOMUNIKAT

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

z dnia 14 marca 2020r.

w sprawie działania Zarządu ROD ”Słomin” związanego ze zwołaniem i odbyciem walnego zebrania PZD w naszym ogrodzie w 2020r.

W związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych
sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz podjęciem przez Krajowy Zarząd PZD
Uchwały Nr 44/2020 z dnia 11.03.2020r. w sprawie wytycznych dla OZ PZD i
zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań w związku z
zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronowirusa COVID-19,
mając na uwadze troskę o zdrowie działkowców;

postanawia

1. Przełożyć termin walnego zebrania na okres 15 maja – 31 lipca 2020r.
2. W celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Słomin”, zarząd będzie pobierać od działkowców wpłaty
zaliczek na pokrycie opłat ogrodowych w 2020r. w wysokości identycznej
wynikającej z uchwał walnego zebrania z 2019 roku. Lista działek z określoną
kwotą zaliczki będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń i umieszczona na stronie
internetowej. Termin wpłaty do 30.06.2020.
3. Ostateczna wysokość opłat ogrodowych w 2020 r. i rozliczenie wpłat zaliczek
działkowców nastąpi po podjęciu uchwał przez walne zebranie naszego ogrodu
w późniejszym terminie.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

Zarząd ROD „Słomin” informuje, że z dniem 31.10.2019 r. (czwartek) na dodatkowe kłódki zostaną zamknięte bramy oraz furtki od strony Słomina i od strony szkoły.

Codziennie wejście będzie możliwe od ul. Wierzbowej.

Wjazd samochodami tylko od ul Wierzbowej w soboty i niedziele
od godz. 8 do zmierzchu.

 

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

Od dnia 19.10.2019r. (sobota) na parkingu przy budynku Zarządu zostanie ustawiony
kontener na odpady wielkogabarytowe
(stare meble, sprzęt AGD itp.).

Gałęzie i odpady zielone, które nie nadają się do kompostownika działkowego, wrzucamy do silosów.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

W dniach 31.10.2019 – 02.04.2020 śmietnik i składowisko odpadów będą nieczynne.

Prosimy, aby w tym czasie nie wyrzucać tam śmieci oraz odpadów.

Przypominamy, że teren składowiska jest monitorowany.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

Z dniem 31 października 2019 r. (czwartek) zostanie wyłączony dopływ wody do Ogrodu.

W związku z tym toalety także zostaną zamknięte.

Wyłączenie wody możliwe jest też we wcześniejszym terminie – jeśli pojawią się ujemne temperatury.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

W dniu 30.04.2019 r. (wtorek) na parkingu zostanie ustawiony
kontener na odpady wielkogabarytowe.
Prosimy o wynoszenie do niego gabarytów, z pominięciem gałęzi, traw itp.

Od 30.04.do 14.05.2019 r. na parkingu będzie wystawiony
kontener na odpady zielone.
Prosimy wrzucać to niego drobne gałęzie, liście, porażone rośliny itp.
– te odpady zielone, których nie jesteśmy w stanie kompostować, a które do tej pory spalaliśmy. 
Do kontenera nie wyrzucamy trawy.

Zarząd ROD „Słomin”

 

Aktualności, Ogłoszenia

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” informuje, że 30 marca (sobota) zostały zdjęte dodatkowe zabezpieczenia z bram i furtek. Od tego momentu będą one zamykane jedynie na ogólnodostępne klucze.
Bardzo prosimy o ich zamykanie.

Został również przywrócony dopływ wody do toalet i ujęć wody. Ewentualne wstrzymanie dopływu wody może być spowodowane ujemnymi temperaturami.

Od 8 kwietnia (poniedziałek) będzie otwarte składowisko odpadów.
Prosimy korzystać z niego zgodnie z regulaminem ROD.                  
O terminie podstawienia kontenerów na gabaryty i odpady zielone poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

                                          Zarząd ROD „Słomin”