Rozliczenia

Rozliczenie opłat za energię elektryczną

Poniżej znajduje się plik prezentujący rozliczenie opłat za energię elektryczną.
Wpłat dokonujemy do 15 września 2022 r., na nr konta: 
16 2130 0004 2001 0487 6694 0002

Pobierz rozliczenie opłat za energię elektryczną

pobierz_plik

 

Naliczenia opłat – stan na 30.09.2022 r.

Opłaty ogrodowe dokonujemy na konto
43 2130 0004 2001 0487 6694 0001

Naliczenia opłat według stanu na dzień 30.09.2022 r.

Działkowcy którzy nie złożyli w Zarządzie ROD „Słomin” zgody na przetwarzanie
danych osobowych nie są uwzględnieni w tym zestawieniu naliczeń.

pobierz_plik

Tabela opłat na 2022 rok

Poniżej znajduje się plik prezentujący naliczenie opłat.
Wpłat dokonujemy do 30 czerwca 2022 r., na nr konta: 
43 2130 0004 2001 0487 6694 0001

Pobierz tabelę opłat za 2022 rok

W tabeli znajdują się opłaty bez zaległości i nadpłat. Na początku lipca zostanie podane rozliczenie opłat (stan na 30.06.2022 r.) z uwzględnieniem zaległości i nadpłat.

pobierz_plik