Kontakt

Adres naszego ogrodu:
ROD „Słomin”
Słomin, ul. Wierzbowa 2
05-090 Raszyn

Do kontaktu i załatwiania bieżących spraw Zarząd ROD „Słomin” zaleca wykorzystywać pocztę elektroniczną. Adres e-mail:

ogrodyslomin@gmail.com

Na budynku biura Zarządu ROD powieszona jest skrzynka na listy, do której można wrzucać informacje, prośby, wnioski itp.