Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

KOMUNIKAT
z dnia 26 marca 2021
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”
w sprawie korzystaniu z działek naszego ogrodu w czasie trwania trzeciej fali epidemii.

    Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” informuje, że stosując się do zaleceń  KR Polskiego Związku Działkowców i organów państwowych,  możliwe jest przebywania na działkach w sposób ograniczony.

Dostęp do ogrodu będzie możliwy od 1 kwietnia 2021 roku wszystkimi furtkami, a od 6 kwietnia możliwy będzie wjazd na teren ogrodu bramami od strony Słomina i budynku biura Zarządu, pamiętając o tym że na alejkach ogrodu jest zakaz parkowania samochodów. 

 W celu zminimalizowania zagrożeń dla działkowców oraz zapewnienia prawidłowego  funkcjonowania ogrodu należy stosować poniższe zalecenia.

1. Pobyt na działce ograniczyć wyłącznie, do swojej działki.
2. Ograniczyć pobyt na działkach tylko do członków rodziny.
3. Obowiązek korzystania z rękawiczek przy otwieraniu  bram wjazdowych i furtek. 
4. Nakaz używania maseczek w trakcie poruszania się po alejkach ogrodu.
5. Korzystania ze wspólnych toalet ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad higieny i przepisów sanitarnych. 
Zarząd ROD warunkowo umożliwia dostęp do toalet. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, spowoduje ich zamknięcie. 
6. Zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z kontenerów na śmieci.

      Wyrażamy nadzieję, że do powyższych zaleceń podejdziecie ze zrozumieniem. Wszyscy powinniśmy dołożyć wszelkich starań w ograniczaniu rozprzestrzeniania się epidemii. Jednocześnie, w związku z  sytuacją dynamicznie się zmieniającą, prosimy o śledzenie informacji i komunikatów na naszej stronie internetowej, jak również na tablicy ogłoszeń.  

                                                                       Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

KOMUNIKAT
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”
z dnia 14 marca 2021 r.w sprawie działania Zarządu ROD „Słomin” związanego ze zwołaniem i odbyciem walnego zebrania PZD w naszym ogrodzie w 2021 r.

Rodzinny Ogród Działkowy „Słomin”, wykonując Uchwałę Nr 347/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wytycznych dla OZ PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19,  mając na uwadze troskę o zdrowie działkowców
postanawia

  1. Przełożyć termin walnego zebrania na okres  do 31 sierpnia 2021 r.
  2. W celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”, Zarząd  będzie pobierać od działkowców wpłaty zaliczek na pokrycie opłat ogrodowych w 2021 r. do wysokości opłat ustalanych wg zasad stosowanych w 2020 roku. Termin wpłaty do 30.06.2021 r.
  3. Ostateczna wysokość opłat ogrodowych w 2021 r. i rozliczenie wpłat zaliczek działkowców nastąpi po podjęciu uchwał przez walne zebranie naszego ogrodu w późniejszym terminie.

                                                                  Zarząd ROD „Słomin”