Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Komunikat w sprawie działania Zarządu ROD „Słomin” związanego ze zwołaniem i odbyciem walnego zebrania PZD w naszym ogrodzie w 2021 r.

KOMUNIKAT
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”
z dnia 14 marca 2021 r.w sprawie działania Zarządu ROD „Słomin” związanego ze zwołaniem i odbyciem walnego zebrania PZD w naszym ogrodzie w 2021 r.

Rodzinny Ogród Działkowy „Słomin”, wykonując Uchwałę Nr 347/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wytycznych dla OZ PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19,  mając na uwadze troskę o zdrowie działkowców
postanawia

  1. Przełożyć termin walnego zebrania na okres  do 31 sierpnia 2021 r.
  2. W celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”, Zarząd  będzie pobierać od działkowców wpłaty zaliczek na pokrycie opłat ogrodowych w 2021 r. do wysokości opłat ustalanych wg zasad stosowanych w 2020 roku. Termin wpłaty do 30.06.2021 r.
  3. Ostateczna wysokość opłat ogrodowych w 2021 r. i rozliczenie wpłat zaliczek działkowców nastąpi po podjęciu uchwał przez walne zebranie naszego ogrodu w późniejszym terminie.

                                                                  Zarząd ROD „Słomin”