Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Komunikat w sprawie korzystaniu z działek naszego ogrodu w czasie trwania trzeciej fali epidemii

KOMUNIKAT
z dnia 26 marca 2021
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”
w sprawie korzystaniu z działek naszego ogrodu w czasie trwania trzeciej fali epidemii.

    Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” informuje, że stosując się do zaleceń  KR Polskiego Związku Działkowców i organów państwowych,  możliwe jest przebywania na działkach w sposób ograniczony.

Dostęp do ogrodu będzie możliwy od 1 kwietnia 2021 roku wszystkimi furtkami, a od 6 kwietnia możliwy będzie wjazd na teren ogrodu bramami od strony Słomina i budynku biura Zarządu, pamiętając o tym że na alejkach ogrodu jest zakaz parkowania samochodów. 

 W celu zminimalizowania zagrożeń dla działkowców oraz zapewnienia prawidłowego  funkcjonowania ogrodu należy stosować poniższe zalecenia.

1. Pobyt na działce ograniczyć wyłącznie, do swojej działki.
2. Ograniczyć pobyt na działkach tylko do członków rodziny.
3. Obowiązek korzystania z rękawiczek przy otwieraniu  bram wjazdowych i furtek. 
4. Nakaz używania maseczek w trakcie poruszania się po alejkach ogrodu.
5. Korzystania ze wspólnych toalet ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad higieny i przepisów sanitarnych. 
Zarząd ROD warunkowo umożliwia dostęp do toalet. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, spowoduje ich zamknięcie. 
6. Zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z kontenerów na śmieci.

      Wyrażamy nadzieję, że do powyższych zaleceń podejdziecie ze zrozumieniem. Wszyscy powinniśmy dołożyć wszelkich starań w ograniczaniu rozprzestrzeniania się epidemii. Jednocześnie, w związku z  sytuacją dynamicznie się zmieniającą, prosimy o śledzenie informacji i komunikatów na naszej stronie internetowej, jak również na tablicy ogłoszeń.  

                                                                       Zarząd ROD „Słomin”