Aktualności, Ogłoszenia

Kontener na odpady wielkogabarytowe

W dniach 27.10.2023 r.-30.10.2023 r.
na parkingu zostanie ustawiony
kontener na odpady wielkogabarytowe.

Prosimy nie wrzucać odpadów budowlanych (gruzu, styropianu, płyt g-k itp.).
Odpady zielone (bez trawy) – te, których nie możemy kompostować – składujemy w silosie.