Aktualności, Ogłoszenia

Kontenery na odpady wielkogabarytowe i odpady zielone

W dniu 30.04.2019 r. (wtorek) na parkingu zostanie ustawiony
kontener na odpady wielkogabarytowe.
Prosimy o wynoszenie do niego gabarytów, z pominięciem gałęzi, traw itp.

Od 30.04.do 14.05.2019 r. na parkingu będzie wystawiony
kontener na odpady zielone.
Prosimy wrzucać to niego drobne gałęzie, liście, porażone rośliny itp.
– te odpady zielone, których nie jesteśmy w stanie kompostować, a które do tej pory spalaliśmy. 
Do kontenera nie wyrzucamy trawy.

Zarząd ROD „Słomin”