Aktualności, Ogłoszenia

Informacje dotyczące opłat 2020

KOMUNIKAT

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

z dnia 14 marca 2020r.

w sprawie działania Zarządu ROD ”Słomin” związanego ze zwołaniem i odbyciem walnego zebrania PZD w naszym ogrodzie w 2020r.

W związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych
sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz podjęciem przez Krajowy Zarząd PZD
Uchwały Nr 44/2020 z dnia 11.03.2020r. w sprawie wytycznych dla OZ PZD i
zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań w związku z
zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronowirusa COVID-19,
mając na uwadze troskę o zdrowie działkowców;

postanawia

1. Przełożyć termin walnego zebrania na okres 15 maja – 31 lipca 2020r.
2. W celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Słomin”, zarząd będzie pobierać od działkowców wpłaty
zaliczek na pokrycie opłat ogrodowych w 2020r. w wysokości identycznej
wynikającej z uchwał walnego zebrania z 2019 roku. Lista działek z określoną
kwotą zaliczki będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń i umieszczona na stronie
internetowej. Termin wpłaty do 30.06.2020.
3. Ostateczna wysokość opłat ogrodowych w 2020 r. i rozliczenie wpłat zaliczek
działkowców nastąpi po podjęciu uchwał przez walne zebranie naszego ogrodu
w późniejszym terminie.

Zarząd ROD „Słomin”