Aktualności, Ogłoszenia

Archiwalne komunikaty

K O M U N I K A T
Zarząd ROD „Słomin” w Słominie informuje,
że w dniach 28 do 31 marca od godz. 15.00 do 16.00 oraz
31 marca i 1 kwietnia od godz. 12.00 do 14.00 będą
wydawane piloty i breloki. Działkowcy, którzy jeszcze nie
złożyli wniosków o wydanie tych urządzeń, mogą je pobrać
od gospodarza ogrodu oraz ze strony internetowej
www.rodslomin.pl

Zarząd ROD „Słomin”

——

K O M U N I K A T
Zarządu ROD „Słomin”
w sprawie składania wniosków o wydanie pilotów do bram
wjazdowych i breloków do furtek wejściowych w ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” realizując Uchwałę Nr 11/ 2021 Walnego zebrania z dnia 28.08.2021 roku w sprawie inwestycji polegającej na wymianie bram i furtek w naszym ogrodzie, rozpoczyna przyjmowanie wniosków od działkowców o wydanie urządzeń do ich otwierania.

Na każdą działkę przypada jeden pilot do otwierania bram i do trzech breloków do otwierania furtek.

Druki wniosków można otrzymać od gospodarza ogrodu lub ściągnąć ze strony internetowej www.rodslomin.pl

Złożyć je będzie można bezpośrednio na ręce gospodarza ogrodu lub w formie elektronicznej na adres mailowy ogrodyslomin@gmail.com

Przed złożeniem wniosku, za powyższe urządzenia należy wnieść opłatę na konto naszego ogrodu 43 2130 0004 2001 0487 6694 0001 w wysokości:
– pilot do bramy – 100,00 zł
– brelok do furtki – 20,00 zł x zamówiona liczba.

Informujemy również, że wnioski działkowców, którzy zalegają z opłatą ogrodową i opłatą za energię elektryczną, będą rozpatrzone dopiero po ich uregulowaniu.

Wydawanie urządzeń rozpocznie się w połowie marca. O konkretnym terminie Zarząd powiadomi odrębnym komunikatem.

Przed korzystaniem z powyższych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem ich korzystania.

Słomin, 25.02.2023                                                                                 

Zarząd ROD „Słomin”

—-

Zarząd ROD „Słomin” informuje, że od dnia 5 grudnia 2022 roku bramy wjazdowe oraz furtki będą zamknięte na dodatkowe kłódki. Wejście do ogrodu tylko wejściem awaryjnym od strony parkingu. Wjazd do ogrodu będzie możliwy tylko w przypadku niezbędnego przewiezienia ciężkiego ładunku, po wcześniejszym powiadomieniu gospodarza.

Od dnia 19 grudnia do odwołania będzie całkowity zakaz
poruszania się pojazdami w ogrodzie. Wszelkie prace związane z
dostarczeniem ciężkich ładunków proszę zaplanować do tego
terminu.

Zarząd ROD „Słomin”