Aktualności, Ogłoszenia

Dyżury członków Zarządu

K O M U N I K A T
z dnia 18.05.2024 r.
w sprawie dyżurów członków Zarządu ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” działając na podstawie rozdziału IV
Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz Zarządzenia nr 9 Prezesa PZD z dnia
15.04.2020 r. w sprawie funkcjonowania ogrodów działkowych informuje że,

1. W 2024 roku dyżury członków Zarządu odbywać się w dniach :
– w miesiącu maju 25
– w miesiącu czerwcu 8 i 22
– w miesiącu lipcu 6, 13, 20, 27
– w miesiącu sierpniu 3, 10, 17, 24, 31
– w miesiącu wrześniu 14, 28
w biurze Zarządu w godzinach od 11.00 do 12.00

2. Proponujmy wykorzystywać do kontaktów i załatwiania sprawy, pocztę elektroniczną.
Adres e-mail:
ogrodyslomin@gmail.com

3. Na budynku biura Zarządu ROD powieszona jest skrzynka na listy, do której można
wrzucać informacje, prośby, wnioski itp.

Zarząd ROD „Słomin”