Aktualności, Ogłoszenia

K O M U N I K A T z dnia 18.04.2020 r.

K O M U N I K A T
z dnia 18.04.2020 r.

w sprawie dyżurów członków Zarządu ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” działając na podstawie rozdziału IV Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz Zarządzenia nr 9 Prezesa PZD z dnia 15.04.2020r. w sprawie funkcjonowania ogrodów działkowych informuje, że:

1. W 2020 roku dyżury członków Zarządu odbywać się w dniach :
– w miesiącu maju 16 i 30
– w miesiącu czerwcu 13 i 27
– w miesiącu lipcu 4, 11, 18 i 25
– w miesiącu sierpniu 1, 15, 22 i 29
– w miesiącu wrześniu 12 i 26
w biurze Zarządu w godzinach od 11.00 do 12.00

2. Zarząd wprowadza na czas trwania stanu epidemii niezbędne ograniczenia zapewniające bezpieczeństwo dla interesantów oraz osób dyżurujących. Ograniczenia te dotyczyć będą ilości osób przebywających w biurze jak również zachowania bezpiecznej odległości.

3. Wobec ograniczeń , o których mowa w punkcie 2, kontakty i załatwianie spraw powinno następować w drodze telefonicznej i poczty elektronicznej. Adres e-mail i nr telefoniczny zostaną podane do 16.05.2020 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej.

Zarząd ROD „Słomin”