Aktualności, Ogłoszenia

K O M U N I K A T z dnia 18 kwietnia 2020 r.

K O M U N I K A T
z dnia 18 kwietnia 2020 r.

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek naszego ogrodu
w czasie trwania epidemii.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” informuje, że stosując się do zaleceń KR Polskiego Związku Działkowców możliwe jest przebywania na działkach, ale w sposób ograniczony.
1. Pobyt na działce ograniczyć wyłącznie, jak tylko to jest możliwe, do swojej działki.
2. Zaleca dotarcie do swojej działki pojazdem mechanicznym.
3. Zakaz pobytu na działkach osób spoza członków rodziny.
4. Obowiązek korzystania z rękawiczek przy otwieraniu bram wjazdowych i furtek.
5. Zakaz korzystania ze wspólnych toalet.
6. Zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z kontenerów na śmieci, gdzie „krzyżują” się drogi działkowców.

Wyrażamy nadzieję, że do powyższych zaleceń podejdziecie ze zrozumieniem. Wszyscy powinniśmy dołożyć wszelkich starań w ograniczaniu rozprzestrzeniania się epidemii.
Jednocześnie w związku sytuacją dynamicznie się zmieniającą, prosimy o śledzenie informacji i komunikatów na naszej stronie internetowej, jak również na tablicy ogłoszeń.

Zarząd ROD „Słomin”