Aktualności, Ogłoszenia

K O M U N I K A T z dnia 22 kwietnia 2020 r.

K O M U N I K A T
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek naszego ogrodu w czasie trwania epidemii.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa działkowców i członków ich rodzin podczas pobytu na działkach, Zarząd ROD „Słomin” nakazuje, aby osoby przebywające na terenach wspólnych ogrodu, stosowały się do zasad obowiązujących na terenach dostępnych publicznie. Zasłanianie ust i nosa oraz wkładanie rękawiczek w przypadku korzystania z wspólnych ujęć wody, otwierania i zamykania bram i furtek.

Zarząd ROD „Słomin”