Aktualności, Ogłoszenia

Komunikat z dnia 4 sierpnia 2020 r.

KOMUNIKAT

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie odbywania walnego zebrania w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Słomin” w Słominie w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” w Słominie  działając w oparciu o Uchwałę Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. i  kierując się  troską     o zdrowie i życie naszych działkowców oraz biorąc też pod uwagę możliwości finansowego zabezpieczenia naszej statutowej działalności w oparciu o przyjęte w 2019 roku opłaty ogrodowe, na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rewizyjną ROD „Słomin” po wnikliwej  analizie postanowił:

1. Odstąpić od zwołania w 2020 roku walnego zebrania sprawozdawczego za 2019 rok i rozliczyć ten rok na przyszłorocznym walnym zebraniu.

2.  Przyjąć do realizacji projekty preliminarza finansowego i planu pracy na 2020 rok.

  Zarząd informuje również, że po dokonaniu  niewielkich korekt w planowanych wydatkach /zwiększone koszty wywózki odpadów, szczególnie zielonych, których gromadzenie  po zakazie spalania przerosło możliwości składowania w kompostownikach na działkach/ – zaliczkowe opłaty ogrodowe na 2020 rok zabezpieczą normalną działalność.

Apelujemy również do działkowców o maksymalne przerabianie odpadów zielonych w kompostownikach na własnej działce. Przypominamy, że w każdej chwili możecie zamówić rębak do gałęzi a zrębki wykorzystać do ściółkowania i kompostowania.

                                                                      Zarząd ROD „Słomin”