Aktualności, Ogłoszenia

K O M U N I K A T z dnia 14.09.2020 r.

K O M U N I K A T

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną
w 2020 roku w ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”, działając
              w oparciu o §78 pkt. 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, ustalił Uchwałą nr 53 Zarządu ROD „Słomin” z dnia 10 września 2020 roku, wysokość opłaty za zużytą energię na rok 2020 w wysokości 0,67 zł za kWh.

Powyższa opłata jest średnią matematyczną, wynikającą z faktur PGE Obrót SA wystawionych naszemu ogrodowi w 2020 roku. Przy wyliczeniu opłaty za 1 kWh pominięto koszty związane z dostawą energii oraz eksploatacją sieci ogólnoogrodowej, które pokrywane są z opłaty ogrodowej przeznaczonej na te cele.

Przypominamy, że opłatę za zużytą energię elektryczną należy dokonać do 31 października 2020 r. Podliczniki zostaną sczytane 30 września, a wysokość opłaty za zużytą energię poszczególnych działek będzie umieszczona na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej.

                                                            Zarząd ROD „Słomin”