Aktualności, Ogłoszenia

Komunikat z dnia 20 października 2020

K O M U N I K A T
z dnia 20 października 2020
w sprawie korzystaniu z działek naszego ogrodu w okresie
od 1.11.2020 do 31.03.2021 roku 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” informuje, że
z dniem 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021r.
zamyka normalną działalność Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Słomin”.
W związku z tym wprowadza następujące ograniczenia:

1. Z dniem 31.10. 2020r. zostanie wyłączony dopływ wody
z wodociągu gminnego.
2. W okresie od 31.10.2020r. do 31.03.2021r. brama i furtka
od strony Słomina oraz furtka od strony szkoły
zostaną zamknięte na dodatkowe kłódki.Wejście i wjazd będą możliwe codziennie tylko przy budynku
Biura Zarządu od strony ul. Wierzbowej. Wjazd od świtu do zmierzchu tylko w szczególnych przypadkach (przywóz, wywóz ciężkich materiałów, sprzętu i rzeczy działkowców itp.), po uprzednim powiadomieniu gospodarza ogrodu
tel. 506 516 429.
Gospodarz przebywa w ogrodzie 24 godziny na dobę.
3. W okresie od 31.10.2020r. do 31.03.2021r.
składowisko odpadów i śmietnik będą
zamknięte.

Zarząd ROD „Słomin”