Regulamin kontroli Komisji Rewizyjnych PZD

IV − Postanowienia końcowe

§ 15

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r.

Krajowa Komisja Rewizyjna
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 15 listopada 2006 r.