Aktualności, Ogłoszenia

K O M U N I K A T
z dnia 18 kwietnia 2020 r.

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek naszego ogrodu
w czasie trwania epidemii.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” informuje, że stosując się do zaleceń KR Polskiego Związku Działkowców możliwe jest przebywania na działkach, ale w sposób ograniczony.
1. Pobyt na działce ograniczyć wyłącznie, jak tylko to jest możliwe, do swojej działki.
2. Zaleca dotarcie do swojej działki pojazdem mechanicznym.
3. Zakaz pobytu na działkach osób spoza członków rodziny.
4. Obowiązek korzystania z rękawiczek przy otwieraniu bram wjazdowych i furtek.
5. Zakaz korzystania ze wspólnych toalet.
6. Zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z kontenerów na śmieci, gdzie „krzyżują” się drogi działkowców.

Wyrażamy nadzieję, że do powyższych zaleceń podejdziecie ze zrozumieniem. Wszyscy powinniśmy dołożyć wszelkich starań w ograniczaniu rozprzestrzeniania się epidemii.
Jednocześnie w związku sytuacją dynamicznie się zmieniającą, prosimy o śledzenie informacji i komunikatów na naszej stronie internetowej, jak również na tablicy ogłoszeń.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

K O M U N I K A T
z dnia 18.04.2020 r.

w sprawie dyżurów członków Zarządu ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” działając na podstawie rozdziału IV Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz Zarządzenia nr 9 Prezesa PZD z dnia 15.04.2020r. w sprawie funkcjonowania ogrodów działkowych informuje, że:

1. W 2020 roku dyżury członków Zarządu odbywać się w dniach :
– w miesiącu maju 16 i 30
– w miesiącu czerwcu 13 i 27
– w miesiącu lipcu 4, 11, 18 i 25
– w miesiącu sierpniu 1, 15, 22 i 29
– w miesiącu wrześniu 12 i 26
w biurze Zarządu w godzinach od 11.00 do 12.00

2. Zarząd wprowadza na czas trwania stanu epidemii niezbędne ograniczenia zapewniające bezpieczeństwo dla interesantów oraz osób dyżurujących. Ograniczenia te dotyczyć będą ilości osób przebywających w biurze jak również zachowania bezpiecznej odległości.

3. Wobec ograniczeń , o których mowa w punkcie 2, kontakty i załatwianie spraw powinno następować w drodze telefonicznej i poczty elektronicznej. Adres e-mail i nr telefoniczny zostaną podane do 16.05.2020 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności

Drodzy Przyjaciele Działkowcy !
Zdrowych, zdrowych, zdrowych, ale też spokojnych i pełnych
nadziei Świąt Wielkanocnych Wam, Waszym Rodzinom i
Najbliższym życzy

Zarząd ROD „Słomin”

Życzymy wszystkim naszym Działkowcom, ich Rodzinom i
Bliskim dużo cierpliwości i nadziei w tych trudnych dniach. Życzymy
Wam, byście z optymizmem i wiarą patrzyli na najbliższe wiosenne
dni i z nadzieją, że może już niedługo będziemy mogli bezpiecznie i
bez przeszkód dotrzeć do naszych działek i znów cieszyć się pięknem
naszej zieleni, kwiatów, śpiewem ptaków…

Aktualności, Ogłoszenia

W A Ż N E
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” informuje, że nasz 
gospodarz, który od 20 marca 2020 r. odbywał kwarantannę, zakończył ją 02 kwietnia 2020 r., bez objawów chorobowych. Wrócił zatem do wykonywania obowiązków gospodarza ogrodu. Cieszymy się z tego faktu i życzymy mu zdrowia.
Jednocześnie, w związku z obecną, dynamicznie się zmieniającą, sytuacją, prosimy o śledzenie informacji i komunikatów publikowanych na tablicy ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

KOMUNIKAT

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

z dnia 14 marca 2020r.

w sprawie działania Zarządu ROD ”Słomin” związanego ze zwołaniem i odbyciem walnego zebrania PZD w naszym ogrodzie w 2020r.

W związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych
sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz podjęciem przez Krajowy Zarząd PZD
Uchwały Nr 44/2020 z dnia 11.03.2020r. w sprawie wytycznych dla OZ PZD i
zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań w związku z
zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronowirusa COVID-19,
mając na uwadze troskę o zdrowie działkowców;

postanawia

1. Przełożyć termin walnego zebrania na okres 15 maja – 31 lipca 2020r.
2. W celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Słomin”, zarząd będzie pobierać od działkowców wpłaty
zaliczek na pokrycie opłat ogrodowych w 2020r. w wysokości identycznej
wynikającej z uchwał walnego zebrania z 2019 roku. Lista działek z określoną
kwotą zaliczki będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń i umieszczona na stronie
internetowej. Termin wpłaty do 30.06.2020.
3. Ostateczna wysokość opłat ogrodowych w 2020 r. i rozliczenie wpłat zaliczek
działkowców nastąpi po podjęciu uchwał przez walne zebranie naszego ogrodu
w późniejszym terminie.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

Od dnia 19.10.2019r. (sobota) na parkingu przy budynku Zarządu zostanie ustawiony
kontener na odpady wielkogabarytowe
(stare meble, sprzęt AGD itp.).

Gałęzie i odpady zielone, które nie nadają się do kompostownika działkowego, wrzucamy do silosów.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

W dniach 31.10.2019 – 02.04.2020 śmietnik i składowisko odpadów będą nieczynne.

Prosimy, aby w tym czasie nie wyrzucać tam śmieci oraz odpadów.

Przypominamy, że teren składowiska jest monitorowany.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

Z dniem 31 października 2019 r. (czwartek) zostanie wyłączony dopływ wody do Ogrodu.

W związku z tym toalety także zostaną zamknięte.

Wyłączenie wody możliwe jest też we wcześniejszym terminie – jeśli pojawią się ujemne temperatury.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności

UWAGA

Od 19.07. do 31.07.2019 r.
na parkingu będzie wystawiony
kontener na odpady zielone.

Prosimy wrzucać do niego drobne gałęzie,
liście, porażone rośliny itp. – te odpady
zielone, których nie jesteśmy w stanie
kompostować, a które do tej pory spalaliśmy.

NIE WRZUCAMY TRAWY!!!

Zarząd ROD „Słomin”